Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Dcom Money Express

Dcom Money Express

D. Communications, Inc. is registered as a Money Transmitter and approved by Hokuriku Local Finance Bureau of Japan on June 15, 2012. D. Communications, Inc. offers it's International Money Transfer Service under the name of DCOM Money Express on it's website.MoneyGram which allows DCOM to provide Send and Receive Money from nearly 200 countries.

Business Scope:

(1) Payment and Money Transfers service
(2) Overseas Investment Consulting
(3) Printing, Publishing and Advertising service.
(4) Software Development & Trading
(5) Import/Export Heavy industry equipments, engines and auto mobile

Head Office 6-5-5 Mikuni Higashi, Mikuni-cho
Sakai-shi, Fukui 913-0016

Tokyo Office
SK Kayabacho Bldg. 3F, 2-5-5 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo
PO: 103-0025
Tel: 03-6661-2477 | Fax: 03-6661-9181
Mobile (Softbank): 080-4435-8484 | 080-4428-8585

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io