Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

TỔ TRƯỞNG KCS ( MÁY BIẾN ÁP)

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Bình Dương

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tổ trưởng tổ KCS máy biến áp 
- Quản lý nhân sự và công việc của nhóm viên trong tổ
- Thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên môn về máy biến áp.
- Công việc sẽ được mô tả trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI:
- Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao kiến thức c...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử

Sản Xuất Huyện Bến Cát Trưởng nhóm Điện

18/01/2018

TỔ TRƯỞNG QUẤN DÂY ( MÁY BIẾN ÁP)

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Bình Dương

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tổ trưởng tổ quấn dây máy biến áp 
- Quản lý nhân sự và công việc của nhóm viên trong tổ
- Thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên môn về máy biến áp.
- Công việc sẽ được mô tả trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI:
- Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao kiến t...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử

Sản Xuất Huyện Bến Cát Trưởng nhóm Điện

18/01/2018

TỔ TRƯỞNG TÔN ( MÁY BIẾN ÁP)

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Bình Dương

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tổ trưởng tổ tôn máy biến áp 
- Quản lý nhân sự và công việc của nhóm viên trong tổ
- Thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên môn về máy biến áp.
- Công việc sẽ được mô tả trực tiếp trong quá trình phỏng vấn
* QUYỀN LỢI:
- Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao kiến thức ch...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử

Sản Xuất Huyện Bến Cát Trưởng nhóm Điện

18/01/2018

Công Nhân Có Tay Nghề Lắp Ráp, Quấn Dây, Sơn

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Bình Dương

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các công việc có liên quan đến lắp ráp, quấn dây, sơn
- Công việc sẽ được mô tả trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI:
- Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao kiến thức chuyên môn.
- Phúc lợi: theo quy định của Bộ luật lao động và chính sách đãi ngộ khác của c...

Lao động phổ thông, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử

Sản Xuất Huyện Bến Cát Điện

18/01/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

- Làm mẫu tủ lạnh.
- Theo dõi kỹ thuật phần điện lạnh của xưởng sản xuất.
- Hướng dẫn công đoạn lắp ráp khi thay đổi thiết kế mới.
- Thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên môn về Điện lạnh.
- Công việc sẽ được mô tả trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI:
- Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Được hỗ...

Điện / Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện lạnh Quận Tân Bình

17/01/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH MÁY BIẾN ÁP

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

Chức năng:
- Nhân viên kinh doanh là người thay mặt Công ty triển khai thị trường do mình quản lý.
- Thực hiện triển khai bán hàng để đạt mục tiêu doanh thu do BGĐ đề ra.
Mô tả công việc:
- Trực tiếp thương thảo với khách hàng về giá cả và điều kiện hợp đồng đúng theo quy định.
- Lập phương án kinh doanh, chăm sóc khác...

Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Tân Bình

17/01/2018

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Bình Dương

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

Thực hiện công tác quản trị hành chính và quản trị nhân sự.
- Phân công công việc cho các nhân sự trong phòng, đảm bảo đạt được hiệu quả công việc đề ra.
- Tư vấn trực tiếp cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản trị nguồn nhân sự và quản trị doanh nghiệp trong từng giai đoạn
- Lập kế hoạch tuyển dụng, phát triển ng...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Huyện Bến Cát Hành chính Trưởng Phòng Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự

11/01/2018

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Bình Dương

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi định kỳ kiểm tra khuôn mẫu.
- Sữa chữa khuôn mẫu bị hư hỏng.
- Thực hiện các công việc có liên quan đến bảo trì khuôn.
- Công việc sẽ được mô tả trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI:
- Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao kiến thức chuyên môn.
- Phúc lợi: the...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Sản Xuất Điện lạnh QA QC Huyện Bến Cát Điện

11/01/2018

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Đầu Ra

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Bình Dương

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thành phẩm
- Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thành phẩm theo quy trình ISO mà doanh nghiệp áp dụng.
- Phối hợp với bộ phận điều chỉnh các tiêu chuẩn sao cho hợp lý khi có sự đổi mới về quy trình đánh giá chất lượng thành phẩm.
Kiểm soát chất lượng thành phẩm
...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA / QC), Điện / Điện tử

Sản Xuất Điện lạnh QA QC Huyện Bến Cát Điện

11/01/2018

TỔ TRƯỞNG LẮP RÁP ( MÁY BIẾN ÁP)

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Bình Dương

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tổ trưởng tổ lắp ráp máy biến áp 
- Quản lý nhân sự và công việc của nhóm viên trong tổ
- Thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên môn về máy biến áp.
- Công việc sẽ được mô tả trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI:
- Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao kiến th...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử

Sản Xuất Huyện Bến Cát Trưởng nhóm Điện

11/01/2018

TỔ TRƯỞNG CƠ KHÍ ( MÁY BIẾN ÁP)

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Bình Dương

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tổ trưởng tổ cơ khí máy biến áp 
- Quản lý nhân sự và công việc của nhóm viên trong tổ
- Thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên môn về máy biến áp.
- Công việc sẽ được mô tả trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI:
- Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao kiến thứ...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử

Sản Xuất Huyện Bến Cát Trưởng nhóm Điện

11/01/2018

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Công Đoạn

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Bình Dương

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

Kiểm tra chất lượng thành phẩm, bán thành phẩm của từng công đoạn
- Hàng ngày thực hiện việc kiểm tra thành phẩm hoặc bán thành phẩm của từng công đoạn sản xuất… trước khi chuyển qua công đoạn kế tiếp.
- Lập các báo cáo số lượng, đánh giá chất lượng nguyên liệu theo bảng hướng dẫn công việc...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA / QC), Điện / Điện tử

Sản Xuất QA QC Huyện Bến Cát Điện

11/01/2018

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Đầu Vào

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Bình Dương

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

Kiểm tra nguyên liệu, vật tư đầu vào
- Hàng ngày thực hiện việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào, vật tư chính, vật tư phụ… trước khi đưa vào sản xuất.
- Lập các báo cáo số lượng, đánh giá chất lượng nguyên liệu theo quy định của công ty.
- Kịp thời phát hiện những lô nguyên liệu, vật tư không đáp ứng yêu cầu chất lượng, đ...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA / QC), Điện / Điện tử

Sản Xuất QA QC Huyện Bến Cát Điện

11/01/2018

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Bình Dương

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

- Bảo trì, sửa chữa vận hành máy móc, thiết bị trong xưởng sản xuất.
- Bảo trì, sửa chữa hệ thống điện trong công ty.
- Thực hiện các công việc có liên quan đến bảo trì điện.
- Công việc sẽ được mô tả trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
QUYỀN LỢI:
- Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nân...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Sản Xuất Huyện Bến Cát Bảo Trì Điện

11/01/2018

NV KẾ TOÁN THANH TOÁN

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng.
- Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc có liên quan đến kế toán thanh toán.
- Công việc sẽ được mô tả trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI:
- Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao kiến thức...

Kế toán / Kiểm toán

Quận Tân Bình Kế toán thanh toán

10/01/2018

NV KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra.
- Thực hiện các công việc có liên quan đến kế toán tổng hợp.
- Công việc sẽ được mô tả trực tiếp trong quá trình phỏng v...

Kế toán / Kiểm toán

Quận Tân Bình Kế toán tổng hợp

10/01/2018

NV KẾ TOÁN CÔNG NỢ

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng.
- Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi.
- Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ.
- Thực hiện các công việc có liên quan đến kế toán công nợ.
- Công việc sẽ được mô tả trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI:
- Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
- Được h...

Kế toán / Kiểm toán

Quận Tân Bình Kế toán công nợ

10/01/2018

Thông tin công ty

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

CTY TNHH SA NA KY VIỆT NAM

Công ty điện tử, điện lạnh Việt Nhật Sa Na Ky là Công ty lớn có thương hiệu, uy tín trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các mặt hàng điện tử , điện lạnh như máy biến áp, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, bình lọc nước, máy nóng lạnh, lò nướng, nồi cơm điện, quạt gió các loại, ấm siêu tốc, phích điện, máy xay sinh tố, bếp hồng ngoại, nồi nấu các loại, máy sấy quần áo ..v..v..

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-