Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CTY TNHH MTV XD DECOFI - HOÀNG ÂN - Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

26/07/2018

Kỹ Thuật Công Trình

CTY TNHH MTV XD DECOFI - HOÀNG ÂN - Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

26/07/2018

Thông tin công ty

CTY TNHH MTV XD DECOFI-HOÀNG ÂN

CTY TNHH MTV XD DECOFI-HOÀNG ÂN

  • Số nhân viên: 100-499

Là Công ty con của Cty CP Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DECOFI) : chuyên xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, nhà xưởng... 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-