Tìm thấy 49 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Chuyên Viên Đầu Tư

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Hồ Chí Minh

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Đơn vị: Phòng Nguồn vốn – Đầu tư
* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Phân tích, dự báo & đánh giá khai thác cơ hội đầu tư sinh lời: Phân tích cơ bản hoặc/và phân tích kỹ thuật.
- Thực hiện báo cáo phân tích doanh nghiệp, cập nhật và bình luận kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi có thông tin công bố hoặc sự kiện...

Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư

Kế Toán Quận Phú Nhuận Tài chính

20/03/2018

Giám Sát Chất Lượng

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Giám sát việc thực hiện việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào.
- Giám sát việc thực hiện kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất.
- Giám sát việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, giải quyết sản phẩm không phù hợp, xuất hàng.
- Đầu mối trong việc triển khai các bộ phận liên quan tại ...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA / QC)

Sản Xuất QA QC Quản lý chất lượng

16/03/2018

Nhân Viên Vận Hành Thiết Bị Khu Sơ Chế

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

*** TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
* Vận hành các băng tải, máy, thiết bị thuộc khu vực sơ chế
- Kiểm tra băng tải, máy, thiết bị đầu ca trước khi vận hành.
- Kiểm tra các thông số vận hành, ghi chép nhật ký vận hành theo tần suất.
- Kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng của thiết bị, trực tiếp cân chỉnh, sửa chữa trong...

Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Máy móc

16/03/2018

Chuyên Viên Đầu Tư

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Số lượng: 3
- Phân tích, dự báo & đánh giá khai thác cơ hội đầu tư sinh lời: Phân tích cơ bản hoặc/và phân tích kỹ thuật.
- Thực hiện báo cáo phân tích doanh nghiệp, cập nhật và bình luận kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi có thông tin công bố hoặc sự kiện phát sinh liên quan đến Doanh nghiệp mục tiêu ...

Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư

Kế Toán Tài chính Bến Tre

16/03/2018

Chuyên Viên Consultant

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Hồ Chí Minh

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Đơn vị: Phòng Quản Lý Hệ Thống
TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
* Hỗ trợ - Triển khai:
- Tiếp nhận ứng dụng: hiểu rõ kết quả của ứng dụng mang lại, qui trình vận hành ứng dụng, tài liệu sử dụng.
- Theo dõi tiến độ dự án triển khai.
* Khảo sát chi tiết theo dự án:
- Khảo sát chi tiết theo phạm vi dự án: mục tiêu quản lý, đối t...

Kế toán / Kiểm toán, Sản xuất / Vận hành sản xuất

ERP Sản Xuất

16/03/2018

Nhân Viên Thủ Kho Thành Phẩm & Bao Bì ( Nhà Máy Chế Biến Dừa Mỏ Cày)

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Thực hiện công tác quản lý nhập xuất tồn kho thành phẩm và bao bì
- Mở thẻ kho theo dõi thành phẩm, bao bì. Kiểm tra, kiểm sóat việc nhập xuất tồn thành phẩm, bao bì trong kho.
- Hàng ngày kiểm tra hàng hóa trong kho, đảm bảo chất lượng, sắp xếp ngăn nắp, khoa học. Phân loại hàng hóa the...

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Kho bãi Thủ Kho

13/03/2018

Chuyên Viên Cải Tiến

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Địa điểm làm việc: Bến Tre
* Thực hiện hệ thống cải tiến, sáng tạo:
- Xây dựng chương trình đào tạo hoạt động cải tiến, sáng tạo hàng năm
- Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá kết quả dự án cải tiến
- Kiểm soát dự án, đề tài cải tiến trong quy đình sản xuất.
- Đề xuất gia...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Sản Xuất Nghiên cứu và phát triển (R&D)

13/03/2018

Tổ Trưởng Kỹ Thuật ( Nhà Máy Chế Biến Dừa Mỏ Cày)

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Lên kế hoạch tuần
- Lên kế hoạch tháng
- Lên kế hoạch tuần năm
- Làm kế hoạch ngân sách mua vật tư
- Lập kế hoạch bảo trì máy móc thiết bị
- Cập nhật lý lich máy móc thiết bị
- Làm hồ sơ cho đánh giá HACCP
- Phân công công việc cho nhân viên trong tổ theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo( Giám Đốc,...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Trưởng nhóm

13/03/2018

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Điện

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Đơn vị: Nhà máy CB Thực phẩm và Đồ uống Thành Thành Công
*** TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sử dụng và quản lý hệ thống điện trong khu vực phụ trách :
+ Chủ động thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng được phê duyệt.
+ Chuẩn bị danh sách các vật tư, trang thiết bị,công cụ - dụng cụ sẵn sàng để t...

Điện / Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện

13/03/2018

Tổ Trưởng Chế Biến

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Đơn vị: Nhà máy CB Thực phẩm và Đồ uống Thành Thành Công
* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Nhận và triển khai kế hoạch sản xuất từ Trưởng ca Chế biến.
- Phân công, đôn đốc nhân viên trong Tổ thực hiện đạt kế hoạch sản xuất.
- Giám sát, nhắc nhở các Nhân viên trong tổ thực hiện đúng hướng dẫn công việc.
- Theo dõi, xử lý và...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm

Sản Xuất Trưởng nhóm Thực Phẩm

13/03/2018

Nhân Viên Thủ Kho

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Đơn vị: Trung Tâm sơ chế Phong Nẫm, Mỏ Cày Nam – Bến Tre
* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm việc kiểm đếm, cân bán phụ phẩm thu hồi (da,dừa cụt dạt gáo dừa, nước dừa, …) khi giao bán cho khách hàng.
- Nhập, xuất kho gáo dừa, da dừa, dừa cụt dạt đối chiếu số lượng nhập xuất kho hàng ngà...

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Kho bãi Thủ Kho

13/03/2018

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Cấp

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

*** TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
* Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về vận hành thiết bị hệ thống Xử lý Nước cấp:
- Thực hiện thao tác vận hành hệ thống xử lý nước cấp cũng như thiết bị nghiêm ngặt và an toàn có liên quan đến hệ thống và khu vực quản lý đúng quy trình, qui định của Nhà máy.
- Theo dõi, kiểm tra, xử lý kỹ ...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Môi trường / Xử lý chất thải

Nhân Viên Kỹ Thuật Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Môi trường

13/03/2018

Tổ Trưởng Đóng Thùng

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Quản lý bộ phận hoàn thành gấp, xếp thùng và đảm bảo số lượng hàng xuất.
- Điều phối nhân lực ở bộ phận hoàn thành để tiến hành quá trình đóng thùng.
- Chịu trách nhiệm về quy cách đóng thùng, kiểm tra thông số kích thước thùng, kiểm tra tỷ lệ đóng thùng, kiểm tra thùng và cách ghi chép.
- Q...

Sản xuất / Vận hành sản xuất

Sản Xuất Trưởng nhóm Thực Phẩm

13/03/2018

Nhân Viên Marketing - Chi Nhánh TPHCM

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Hồ Chí Minh

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Thực hiện các thủ tục hành chính và chứng từ cho các hạng mục công việc được giao.
- Hỗ trợ công tác lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động Trade Marketing cho các sản phẩm của công ty tại thị trường quốc tế và nội địa.
- Tìm kiếm, chuẩn bị các cơ sở dữ liệu, nhà cung cấp, đối tác phục vụ c...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Xuất nhập khẩu / Ngoại thương

Nhân Viên Kinh Doanh Phát triển thị trường

13/03/2018

Nhân Viên Admin Thương Mại

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* Địa điểm làm việc: Trung tâm sơ chế dừa – Giồng Trôm, Bến Tre, Ứng viên nộp hồ sơ tại VP Chính
* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Theo dõi tình hình thu mua và thương mại dừa các sản phẩm từ dừa. Theo dõi các hợp đồng mua – bán, tình hình thanh toán và giao nhận.
- Cập nhật tình hình công nợ, báo nợ quá hạn của khách hàng t...

Thư ký / Hành chánh

Nhân Viên Văn Phòng Chăm sóc khách hàng Trợ lý kinh doanh Dịch vụ khách hàng

13/03/2018

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Đơn vị: Nhà máy CB Thực phẩm và Đồ uống Thành Thành Công
*** TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
* Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị khu vực phụ trách
- Chủ động lập ra kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trên kế hoạch bảo trì chung.
- Chuẩn bị danh sách các vật tư, trang thiết bị,công cụ dụng cụ sẵn sàng để thực hiện công việc và...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Bảo Trì Cơ khí

13/03/2018

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế ( Số Lượng Tuyển: 06 )

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Hồ Chí Minh

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Khai thác thị trường:
+ Thực hiện công tác phân tích, nghiên cứu khảo sát các thị trường tiềm năng, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường quốc tế.
+ Thu thập thông tin, tổng hợp và báo cáo cho Trưởng đơn vị về các vấn đề có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như: thị trường, hàng hóa, giá cả, khách hàng, đối t...

Bán hàng, Bán lẻ / Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Ngoại thương Xuất nhập khẩu

13/03/2018

Social Media Specialist

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Hồ Chí Minh

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* WORK RESPONSIBILITY:
- Build up the strategy and execution on social media and digital content effort aimed at building brand awareness.
- Create and maintain marketing campaigns, brand promotions or product lines for their company on social pages.
- Report, capture, analyze social data, insights and give suggestions...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tiếp thị

Tiếng Anh Marketing Đối Ngoại Dịch vụ khách hàng Truyền thông

13/03/2018

Brand Marketing Specialist

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Hồ Chí Minh

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* WORK RESPONSIBILITY:
- Plan, strategies and execute marketing designs and activities to establish and maintain brand presence in the market
- Work as part of a team to come up with the right vision, mission, goals and strategies for IMC plan
- Define product strategies and road maps
- Research and determine product w...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tiếp thị

Tiếng Anh Marketing Đối Ngoại Dịch vụ khách hàng

13/03/2018

Nhân Viên Trade Marketing

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Hồ Chí Minh

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* WORK RESPONSIBILITY: 
- Develop, implement, monitor and evaluate POP & Activation program:
+Implement trade activities at area level.
+ Propose solutions to improve the quality of programs and product promotion campaigns.
+ Check, monitor the implementation of promotional programs, POSM at area level.
+ Implement ev...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tiếp thị

Tiếng Anh Marketing Đối Ngoại Dịch vụ khách hàng

13/03/2018

Nhân Viên Vận Hành Máy Chế Biến

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Đơn vị: Nhà máy CB Thực phẩm và Đồ uống Thành Thành Công.
*** TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Kiểm tra kỹ tình trạng của máy móc và thiết bị chế biến trước khi sản xuất, bao gồm: kiểm tra tình trạng vệ sinh của máy, các thông số kỹ thuật của máy để đảm bảo máy đang vận hành một cách ổn định.
- Báo cáo, kiểm tra tình trạng ...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Vận hành máy

13/03/2018

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Điện Tự Động Hóa

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Đơn vị: Nhà máy CB Thực phẩm và Đồ uống Thành Thành Công
*** TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
* Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống điện tự động hóa trong khu vực phụ trách :
- Chủ động thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng được phê duyệt.
- Chuẩn bị danh sách các vật tư, trang thiết bị,công cụ - dụng cụ sẵn sàng để thực hiệ...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Máy móc Tự động hóa Bảo Trì

13/03/2018

Nhân Viên Tiếp Nhận Nguyên Liệu.

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC: 
- Thực hiện tiếp nhận nguyên liệu xuyên suốt tại các khu vực được Trưởng bộ phận phân công. 
- Phối hợp với bộ kho nguyên liệu đề xuất đưa những lô hàng nhập trước xuất trước không làm ảnh hưởng đến chất lương nước dừa, cơm dừa tươi giao Nhà máy.
- Kiểm tra chất lượng và số lượng dừa của khách...

Nông nghiệp / Lâm nghiệp

Nông sản Nông nghiệp Bến Tre Thành Phố Bến Tre

13/03/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Sơ Chế

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC: 
- Kiểm soát quá trình sơ chế của công nhân ở các công đoạn sơ chế theo sự phân công cấp Quản lý trực tiếp.
- Thực hiện triển khai cho công nhân các nội quy sơ chế, các quy định của Công ty.
- Hướng dẫn công nhân thực hiện các thao tác đúng trong quá trình sơ chế.
- Thực hiện sắp xếp điều phối ...

Nông nghiệp / Lâm nghiệp

Nông sản Nông nghiệp Bến Tre Thành Phố Bến Tre

13/03/2018

Trưởng Bộ Phận Thống Kê

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC: 
- Thu thập và thống kê tất cả các số liệu từ bước tiếp nhận nguyên liệu đưa vào sơ chế đến bước cung ứng nguyên liệu CDT và Nước dừa cho Nhà máy sản xuất.
- Phân tích đánh giá kết quả dựa trên số liệu thống kê.
- Đưa ra những giải pháp, kiến nghị giúp quá trình sơ chế đạt hiệu quả tốt nhất.
- ...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Bến Tre Thành Phố Bến Tre

13/03/2018

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
* Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về vận hành thiết bị hệ thống Xử lý Nước thải
- Thực hiện thao tác vận hành hệ thống xử lý nước thải cũng như thiết bị nghiêm ngặt và an toàn có liên quan đến hệ thống và khu vực quản lý đúng quy trình, qui định của Nhà máy.
- Theo dõi, kiểm tra, xử lý kỹ thu...

Môi trường / Xử lý chất thải, Điện / Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Môi trường Xử lý nước thải

13/03/2018

Chuyên Viên Nghiên Cứu Bao Bì (R&D)

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Thực hiện kế hoạch thử nghiệm để phát triển một số sản phẩm mới, cải tiến, tối ưu các loại bao bì cho ngành hàng nước dừa, sữa dừa, dầu dừa, nước ép… và các sản phẩm liên quan.
- Lên kế hoạch và thực hiện thử nghiệm cụ thể theo định hướng của cấp quản lý trực tiếp về việc nghiên cứu và phát t...

Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm

Nghiên cứu và phát triển (R&D) Hóa học Bao bì

13/03/2018

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

*** TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Tham mưu, dự thảo mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu
- Tham mưu, dự thảo các chính sách đầu tư
- Khảo sát phát triển vùng nguyên liệu: chỉ tiêu khảo sát
+ Thổ nhưỡng: loại đất.
+ Giống dừa, độ tuổi.
+ Tập quán canh tác: cách chăm sóc vườn dừa, cách thức sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệ...

Nông nghiệp / Lâm nghiệp

Nhân Viên Kỹ Thuật Nông nghiệp Trồng trọt

13/03/2018

PR & Communication Specialist

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Hồ Chí Minh

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Managing and developing the PR activities through online & offline channels
- In charge of all corporate PR & CSR activities
- Plan and develop content for communication materials including news releases, announcements, corporate website, profile, annual report,…
- Build up the strategy and execution on social media ...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Báo chí / Biên tập viên / Xuất bản, Tiếp thị

Tiếng Anh Marketing Trợ lý Đối Ngoại Truyền thông

13/03/2018

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CỐT DỪA – SL 04

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Kiểm tra kỹ tình trạng của máy móc và thiết bị Ép cốt dừa trước khi sản xuất, bao gồm: kiểm tra tình trạng vệ sinh của máy, các thông số kỹ thuật của máy để đảm bảo máy đang vận hành một cách ổn định.
- Báo cáo, kiểm tra tình trạng máy, các bộ phận của máy và hệ thống vận hành.
- Kiểm tra cá...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Cơ khí Vận hành máy

13/03/2018

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DÁN NẮP – SL 1

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Vận hành các thiết bị khu vực DE trong dây chuyền sản xuất.
- Tuân thủ nghiêm ngặt qui trình sản xuất và qui định vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Phối hợp các nhân viên khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất.
- Báo cáo công việc phát sinh cho Tổ trưởng.
- Kiểm tra tình ...

Sản xuất / Vận hành sản xuất

Sản Xuất Vận hành máy

13/03/2018

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG VCO – SL 2

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Kiểm tra kỹ tình trạng của máy móc và thiết bị Hệ thống VCO trước khi sản xuất, bao gồm: kiểm tra tình trạng vệ sinh của máy, các thông số kỹ thuật của máy để đảm bảo máy đang vận hành một cách ổn định.
- Báo cáo, kiểm tra tình trạng máy, các bộ phận của máy và hệ thống vận hành.
- Kiểm tra ...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện tử Điện Cơ khí Vận hành máy

13/03/2018

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CIP – SL 02

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Kiểm tra kỹ tình trạng của máy móc và thiết bị chế biến trước trong và sau khi CIP.
- Báo cáo, kiểm tra tình trạng máy, các bộ phận của máy và hệ thống vận hành CIP.
- Kiểm tra các điều kiện phụ trợ cung cấp cho máy móc thiết bị.
- Vận hành máy theo hướng dẫn và đúng quy định đã ban hành.
- Cập nh...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện tử Điện Cơ khí Vận hành máy

13/03/2018

NHÂN VIÊN CÂN NHẬN CƠM DỪA TƯƠI – SL 01

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Tiếp nhận và cân nguyên liệu cơm dừa tươi theo yêu cầu sản xuất.
- Kiểm tra và đảm bảo nguyên liệu cơm dừa được giao đầy đủ, đúng thời hạn, đúng tiêu chuẩn chất lượng.
- Lưu giữ nguyên liệu trong quá trình cân nhận đảm bảo về số lượng, chất lương trước khi vào sản xuất.
- Báo cáo số liệu hàng ngày...

Nông nghiệp / Lâm nghiệp, Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm

Thực Phẩm Nông nghiệp

13/03/2018

Nhân Viên Lái Xe Nâng

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM:
- Vận hành xe nâng, vận chuyển hàng hóa hiệu quả an toàn.
- Thực hiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh xe nâng trước/sau khi làm việc.
- Chấp hành các nội quy, quy định của công ty.
- Tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Trưởng bộ phận kho.
* QUYỀN HẠN:
- ...

Lao động phổ thông, Ô tô

Lái Xe

09/03/2018

Nhân Viên Bốc Xếp

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM:
- Tham gia quá trình kiểm tra hàng hóa cùng với QC khi có yêu cầu
- Thực hiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh trang thiết bị, nhà kho.
- Bốc xếp hàng hóa theo sự hướng dẫn của Thủ kho.
- Chấp hành nội quy, quy định của công ty, nội quy kho và hướng dẫn của Thủ kho.
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu c...

Lao động phổ thông

Lao động

09/03/2018

Nhân Viên Ứng Dụng Phần Mềm Vùng Nguyên Liệu

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Khảo sát thu thập thông tin vùng nguyên liệu: chỉ tiêu khảo sát
+ Thổ nhưỡng: loại đất.
+ Giống dừa, độ tuổi.
+ Tập quán canh tác: cách chăm sóc vườn dừa, cách thức sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh.
+ Lịch sử canh tác trước đây và hiện tại, có xen canh hay chăn nuôi gia súc, gia cầm.
+ Năn...

Nông nghiệp / Lâm nghiệp

Nông nghiệp Trồng trọt

09/03/2018

Nhân Viên Thu Mua

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Giao dịch, thu mua nguyên liệu (Dừa vỏ, Dừa hạt qua kênh Thương lái và Đại lý) theo yêu cầu. Cập nhật kịp thời và tuyệt đối chấp hành mua hàng theo bảng giá đã được Tổng giám đốc duyệt. Trừ trường hợp giá cả có biến động đột xuất, bất ổn không thể mua hàng thì báo cáo ngay cấp có thẩm quyền ...

Nông nghiệp / Lâm nghiệp, Vật tư / Mua hàng

Mua hàng Vật tư Nông nghiệp

09/03/2018

Chuyên Viên Cải Tiến

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Địa điểm làm việc: Bến Tre
* Thực hiện hệ thống cải tiến, sáng tạo:
- Xây dựng chương trình đào tạo hoạt động cải tiến, sáng tạo hàng năm
- Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá kết quả dự án cải tiến
- Kiểm soát dự án, đề tài cải tiến trong quy đình sản xuất.
- Đề xuất gi...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Sản Xuất Nghiên cứu và phát triển (R&D)

09/03/2018

Nhân Viên Bếp

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Sơ chế hàng.
- Chuẩn bị bữa ăn cho nhân viên đúng giờ quy định
- Thực hiện công việc phục vụ bàn
- Hỗ trợ, giúp đỡ CBNV trong Bếp khi cần thiết.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp của Bếp trưởng và Trưởng ca bếp
* QUYỀN HẠN:
- Được đưa ra ý kiến đóng góp nhằm cải...

Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng Bếp Trưởng Nhân viên bếp

09/03/2018

BẾP TRƯỞNG

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
* Công tác chuyên môn
- Chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành, chất lượng bếp ăn đảm bảo ATVSTP và theo quy định của pháp luật
- Chịu trách nhiệm về tất cả các khâu chế biến trong bếp
- Lập kế hoạch chi phí mua sắm, theo dõi, quyết toán chi phí thực hiện hàng ngày
- Trực tiếp kiểm tra chất lượng t...

Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng Bếp Trưởng

09/03/2018

TRƯỞNG CA BẾP

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Quản lý toàn bộ nhân viên bếp trong ca làm việc
- Lập kế hoạch làm việc hàng tuần cho tất cả nhân viên nhà bếp theo hướng dẫn của bếp trưởng
- Chịu trách nhiệm tất cả các bộ phận bếp. Kiểm tra công việc chuẩn bị trước giờ phục vụ
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị các món ăn theo thực đơn đúng...

Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng Trưởng nhóm Bếp Trưởng

09/03/2018

Nhân Viên Vận Hành Xử Lý Nước Cấp/ Thải

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Vận hành hệ thống xử lý nước cấp/ thải đúng theo quy trình tài liệu hướng dẫn
- Kiểm tra chất lượng nước thải theo quy định pháp luật dựa vào ĐTM nhà máy
- Vận hành hệ thống xử lý nước cấp theo quy định pháp luật dựa vào QCVN 01:2009/BYT.
- Lập kế hoạch lấy mẫu kiểm tra định kỳ nước cấp, nướ...

Môi trường / Xử lý chất thải

Môi trường Vận hành máy

09/03/2018

Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Thu thập số liệu thống kê về thị trường như:
- + Mức tiêu thụ sản phẩm,
- + Nhu cầu sử dụng sản phẩm,
- + Các khách hàng, các đối tác lớn,
- + Các đối thủ cạnh tranh,
- Nghiên cứu giá cả, doanh thu và các phương pháp tiếp thị và phân phối,
- Phân tích doanh thu/doanh số bán hàng quá khứ.
- Nghiên cứu và phân tích hàn...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tiếp thị

Phát triển thị trường Đối Ngoại Thành Phố Bến Tre

09/03/2018

Chuyên Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* TRÁCH NHIỆM:
- Tự thực hiện sửa chữa các hạng mục nhỏ liên quan đến hệ thống điện (lên khái toán, bản vẽ, đề xuất mua sắm,…) ở Trụ sở văn phòng Công ty và các đơn vị khác trực thuộc Betrimex (ngoại trừ NM TTC)
- Tự thực hiện sửa chữa các hạng mục nhỏ liên quan đến hệ thống nước, đường ống nước, thoát nước (lên khái t...

Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Bảo Trì Điện Nước Bến Tre Thành Phố Bến Tre

28/02/2018

Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Hồ Chí Minh

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

- Nghiên cứu thị trường
+ Thu thập số liệu thống kê về thị trường như:
+ Mức tiêu thụ sản phẩm,
+ Nhu cầu sử dụng sản phẩm,
+ Các khách hàng, các đối tác lớn,
+ Các đối thủ cạnh tranh,
- Nghiên cứu giá cả, doanh thu và các phương pháp tiếp thị và phân phối,
- Phân tích doanh thu/doanh số bán hàng quá khứ.
- Ng...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Xuất nhập khẩu / Ngoại thương

Marketing Phát triển thị trường Đối Ngoại nghiên cứu thị trường

23/02/2018

Chuyên Viên Đầu Tư Ngắn Hạn

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Hồ Chí Minh

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

- Phân tích, dự báo & đánh giá khai thác cơ hội đầu tư sinh lời: Phân tích cơ bản hoặc/và phân tích kỹ thuật.
- Thực hiện báo cáo phân tích doanh nghiệp, cập nhật và bình luận kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi có thông tin công bố hoặc sự kiện phát sinh liên quan đến Doanh nghiệp mục tiêu đang & sẽ dự k...

Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán, Tài chính / Đầu tư

Quận Phú Nhuận Tài chính Đầu tư

23/02/2018

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ KIÊM KẾ TOÁN DỰ ÁN

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

* Công tác nghiệp vụ kế toán
- Theo dõi, cập nhật các khoản thuế phát sinh, các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước.
- Theo dõi chi tiết từng loại thuế, các khoản phải nộp Nhà nước;
- Kiểm tra, đối chiếu các hóa đơn GTGT mua vào, bán ra bản gốc so với phần mềm kế toán và lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng.
- Kiểm tra, đối...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Dự án Hành chính Kế toán thuế

23/02/2018

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) - Bến Tre

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Thương lượng | Nhân viên

*** TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
* Chấm công, tổng hợp thêm giờ, theo dõi nghỉ phép
- Phối hợp với Nhân viên IT truy xuất dữ liệu chấm công hàng tuần, yêu cầu các bộ phận xác nhận/giải trình công để tổng hợp chốt công từ các bộ phận
- Căn cứ vào dữ liệu chấm công, phiếu đề nghị làm ngoài giờ để chấm làm thêm giờ cho CBNV
- ...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Hành chính Nhân sự Hành chính nhân sự

23/02/2018

Thông tin công ty

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex)

BETRIMEX là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm từ cây dừa tại Việt Nam. Sản phẩm của công ty đã có mặt trên 40 quốc gia, với mặt hàng chủ lực là cơm dừa sấy khô. Dây chuyền cơm dừa sấy khô có thể sản xuất trên 90 tấn một ngày, và hiện là năng suất cao nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, BETRIMEX có các sản phẩm khác như xơ dừa, than gáo dừa, dầu dừa, mụn dừa, v.v…
Được thành lập năm 1976, BETRIMEX có văn phòng chính, bốn nhà máy, bốn chi nhánh tại tỉnh Bến Tre, và hai văn phòng đại diện kinh doanh tại Tp. Hồ Chí Minh và Singapore. Sau cổ phần hóa năm 2006, công ty đã không ngừng tăng trưởng, hiện nay, đang có khoảng 950 nhân viên.
Trên con đường trở thành doanh nghiệp lớn nhất trong ngành dừa Việt Nam và mang đến nhiều giá trị hơn cho người nông dân, công ty đầu tư một khu tổ hợp văn phòng – nhà máy tại Bến Tre, để sản xuất các sản phẩm giá trị cao từ cây dừa địa phương như nước dừa, nước cốt dừa, dầu dừa nguyên chất và than hoạt tính.
Chúng tôi chào đón các ứng viên với môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến, cũng như mức lương và phúc lợi cạnh tranh.
Hãy ghé thăm website của BETRIMEX tại địa chỉ www.betrimex.com.vn để biết thêm thông tin về công ty.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-