Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TẤN TÀI

  • Số nhân viên: 25-99

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TẤN TÀI là một doanh nghiệp mới, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp gạo

Hiện nay, với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng sản xuất, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io