Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Quản Lý Bán hàng Vùng ( ASM)

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/07/2019

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/07/2019

Nhân Viên Tư Vấn ( Sale Online)

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
15/07/2019

Nhân Viên IT Support

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
12/07/2019

Nhân Viên Content (Copy Writter)

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
12/07/2019

Quản Lý Spa Chi Nhánh Cao Lãnh - Đồng Tháp

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa - Đồng Tháp

10,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
12/07/2019

TRƯỞNG BỘ PHẬN THU MUA

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
12/07/2019

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
12/07/2019

Nhân Viên C&B

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
08/07/2019

THỦ KHO

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
08/07/2019

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa Việt Nam

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa Việt Nam

Hệ thống chuỗi SPA.
Hiện tại đang có các chi nhánh tai 40 TỈNH THÀNH TOÀN QUỐC
Công ty hoạt động trong lĩnh vực Spa với trên 500 cán bộ nhân viên. Với mục tiêu đến hết 2019 công ty có trên 100 chi nhánh cùng 1000 cán bộ; ngoài ra công ty dự kiến thành lập các công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, mỹ phẩm,...

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-