Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Vận Tải Kas Hà Nội - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2018

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Vận Tải Kas Hà Nội

  • Số nhân viên: 10-24

Sơ lược công ty (Giới thiệu công ty): Công ty TNHH vận tải Kas Hà Nội là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài 100%, hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-