Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

Nhân Viên Chứng Từ Hàng Nhập

Công Ty TNHH Vận Tải Kas Hà Nội - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

21/06/2017

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Vận Tải Kas Hà Nội - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

21/06/2017

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Vận Tải Kas Hà Nội

  • Số nhân viên: 10-24

Sơ lược công ty (Giới thiệu công ty): Công ty TNHH vận tải Kas Hà Nội là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài 100%, hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-