TÜV SÜD – A global leader in the field of testing, inspection, management system certification and product certification renowned for quality, integrity and technical excellence.

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Inspector (Product Service – PSI)

Công ty TNHH TUV SUD VIETNAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/12/2018

Project Engineer (Fire Safety Services)

Công ty TNHH TUV SUD VIETNAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19/11/2018

Project Engineer (Structural Safety Services)

Công ty TNHH TUV SUD VIETNAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19/11/2018

Nơi làm việc

  • Văn Phòng HCM 3 công việc

    19/5A Tan Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward,Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Văn Phòng Hà Nội

    23 Láng Hạ, Thành Công,Hà Nội, Việt Nam