Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DUY THỊNH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DUY THỊNH

  • Số nhân viên: 25-99

Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công trình điện đến 35KV

Tư vấn giám sát các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io