Công Ty thành lập từ tháng 03 năm 2001, là nhà thầu điện EPC (thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng) công trình nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp đến 220kV trong các lĩnh vực: điện lực, công nghiệp nặng và năng lượng tái tạo.

Đọc thêm Đóng


Nơi làm việc

  • Văn phòng chính 7 công việc

    49 Cửu Long, Phường 15,Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Công Trình Vũng Tàu

    KCN Phú Mỹ 3, Huyện Tân Thành,Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam