Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Điểm Mạnh (POWER POINT CONSULTING CO.,LTD)

  • Số nhân viên: 25-99

POWER POINT CONSULTING CO.,LTD là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hiện có 72 chi nhánh trên 27 quốc gia khác nhau, cung cấp dịch vụ tư vấn, giải pháp về thuế cho các doanh nghiệp nội địa, quốc tế. Công ty Powerpoint đã tiến bước mở rộng kinh doanh ra nước ngoài một cách mạnh mẽ. Do đó hiện tại chúng tôi đang có chương trình tuyển dụng nhằm tìm kiếm nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực cho công ty.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-