Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Nấu Ăn Món Hàn Quốc

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
18/09/2019

Nhân Viên IE

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
12/09/2019

Trưởng Phòng Tuân Thủ CSR/ Compliance Manager

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/09/2019

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU C&T

It’s our mission to build an exceptional textile manufacturing system with high profile employees and high technology. We are committed to provide the best quality of products and services to our customers and better quality of life to our employees in a sustainable way.

- Waste Water Treatment System: pass STEP (European standard)

- Lighting System: 100% LED, energy saving and safe

- Air Conditioner: Use a refrigerant with an Ozone Depletion Ratio of 0.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-