Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công ty TNHH TM DV Y Việt

Công ty TNHH TM DV Y Việt

- Đầu tư trang thiết bị cho cơ sở y tế,

- Tư vấn và cung cấp trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất.

- Tư vấn cung cấp các giải pháp tổng thể cho bệnh viện và cơ sở y tế.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-