Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

Công ty TNHH TM DV Y Việt - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH TM DV Y Việt

Cạnh tranh | Nhân viên

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
* Hàng ngày:
- Căn cứ vào Quy định thu – chi của Công ty lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi vào sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền.
- Lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán, căn cứ vào chứng từ mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán và đối chiếu công nợ
- lập ch...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán

Kế Toán Quận Tân Phú Kế toán nội bộ

10/10/2017

Thông tin công ty

Công ty TNHH TM DV Y Việt

Công ty TNHH TM DV Y Việt

- Đầu tư trang thiết bị cho cơ sở y tế,

- Tư vấn và cung cấp trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất.

- Tư vấn cung cấp các giải pháp tổng thể cho bệnh viện và cơ sở y tế.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-