Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH TICK FULL LIFE

  • Số nhân viên: 25-99

TICK FULL LIFE là trường tư vấn và đạo tạo quản lý doahh nghiệp, quản lý con người, hướng con người đến "một cuộc sống trọn vẹn" đầu tiên tại Việt Nam.
Sứ mệnh của Tick Full Life là: Góp phần xây dựng một nền kinh tế mới tại Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển, tự tin sánh vai với các cường quốc năm châu. Bằng cách cung cấp các giải pháp, đào tạo, tư vấn, nghiên cứu và xuất bản để phát triển năng lực lãnh đạo, trí tuệ cá nhân, hình thành nhân cách tốt đẹp, giúp các cá nhân lãnh đạo, các tổ chức, cộng đồng đạt được những thành tựu lớn lao trong cuộc sống. Nhất là "hạnh phúc trọn vẹn" mà Tick Full Life đang hướng đến.
Tick Full Life cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh giới như:
1. Tư vấn doanh nghiệp
2. Đào tạo doanh nghiệp
3. Xuất bản sách
4. Tư vấn và hỗ trợ điều trị sức khỏe
5. Hội thảo
....
Hiện Tick Full Life đã và đang không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, nhằm cho ra đời nhiều dự án giáo dục phi lợi nhuận, đào tạo nhà quản lý tài ba, giúp mọi người đạt được thành công trọn vẹn trong cuộc sống.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io