Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Trưởng Phòng Marketing

Công ty TNHH Thương Mại HTC Việt Nam - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/04/2019

Nhân Viên Marketing

Công ty TNHH Thương Mại HTC Việt Nam - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/04/2019

Nhân Viên Kho Vận

Công ty TNHH Thương Mại HTC Việt Nam - Hồ Chí Minh, Hà Nội

5,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

19/04/2019

Edit photo

Công ty TNHH Thương Mại HTC Việt Nam - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

12/04/2019

Nhân Viên Kiểm Tra KPI

Công ty TNHH Thương Mại HTC Việt Nam - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

25/03/2019

Thông tin công ty

Công ty TNHH Thương Mại HTC Việt Nam

Công ty TNHH Thương Mại HTC Việt Nam

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty TNHH Thương Mại HTC Việt Nam (Hệ thống cửa hàng Hà Túi) chuyên kinh doanh lĩnh vực túi xách, giầy dép trên toàn quốc.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-