Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

[HCM] Data Entry Team Leader

Công ty TNHH Thương Mại điện Tử VNSHOP - Hồ Chí Minh

13,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
19/01/2021

[Hà Nội] THỰC TẬP SINH MARKETING

Công ty TNHH Thương Mại điện Tử VNSHOP - Hà Nội

Hơn 2,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh
14/01/2021

[HCM] SALES EXECUTIVE

Công ty TNHH Thương Mại điện Tử VNSHOP - Hồ Chí Minh

9,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên
09/01/2021

Sales Admin

Công ty TNHH Thương Mại điện Tử VNSHOP - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Điều hành cấp cao
08/01/2021

[Hà Nội] Chuyên Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Thương Mại điện Tử VNSHOP - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên
08/01/2021

[Hà Nội] Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH Thương Mại điện Tử VNSHOP - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
08/01/2021

[HCM] Brand Executive

Công ty TNHH Thương Mại điện Tử VNSHOP - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên
08/01/2021

[HCM] Legal Executive

Công ty TNHH Thương Mại điện Tử VNSHOP - Hồ Chí Minh

14,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên
08/01/2021

[HCM] SENIOR CAMPAIGN MARKETING

Công ty TNHH Thương Mại điện Tử VNSHOP - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
08/01/2021

[HCM] THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Thương Mại điện Tử VNSHOP - Hồ Chí Minh

1,000,000VNĐ - 2,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh
08/01/2021

Thông tin công ty

Công ty TNHH Thương Mại điện Tử VNSHOP

Công ty TNHH Thương Mại điện Tử VNSHOP

Online sales vehicle which has unique access to over 15+ MILLION MOBILE BANKING APP USERS. VNSHOP offers unique access to alternative Online sale channel with ability to target affluent customers

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io