Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Thông Tin Tài Chính Code Rock

  • Số nhân viên: 25-99

Tập đoàn Code Rock được đầu tư tại Việt Nam chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và tài chính tiêu dùng cá nhân, sử dụng hệ thống công nghệ thông minh được khởi tạo, điều hành từ các chuyên gia kỹ thuật trong và ngoài nước cùng quy mô tổ chức trên 10.000 ngàn nhân viên. Tại Code Rock, môi trường làm việc được hình thành từ những cá nhân chuyên nghiệp, đề cao tinh thần chủ động và hợp tác vì mục tiêu chung kèm theo đó là hệ thống cơ sở vật chất – công nghệ hiện đại tối ưu hoá sự tiện nghi, thoải mái và năng suất trong xử lý công việc. Ban Giám đốc và đồng nghiệp hoà đồng, luôn tương trợ và tạo điều kiện cùng phát triển - thăng tiến. Phúc lợi, lương thưởng tương xứng với năng lực và đóng góp của từng cá nhân và tập thể.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-