Tìm thấy 34 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Trình Dược Viên - Bình Phước

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Bình Phước

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Bình Dương

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Cà Mau

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Cà Mau

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Kiên Giang

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Kiên Giang

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Sóc Trăng

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Sóc Trăng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Hậu Giang

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Hậu Giang

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Cần Thơ

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Cần Thơ

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - An Giang

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - An Giang

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Trà Vinh

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Trà Vinh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Đồng Tháp

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Đồng Tháp

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Bến Tre

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Bến Tre

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Vĩnh Long

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Vĩnh Long

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Tiền Giang

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Tiền Giang

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Long An

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
25/11/2020

Trình Dược Viên - Thanh Hóa

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Thanh Hóa

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
21/11/2020

Trình Dược Viên - Nghệ An

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Nghệ An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
21/11/2020

Trình Dược Viên - Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Hà Tĩnh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
21/11/2020

Trình Dược Viên - Quảng Bình

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Quảng Bình

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
21/11/2020

Trình Dược Viên - Quảng Trị

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Quảng Trị

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
21/11/2020

Trình Dược Viên - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Đà Nẵng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
21/11/2020

Trình Dược Viên - Quảng Nam

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Quảng Nam

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
21/11/2020

Trình Dược Viên - Phú Yên

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Phú Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
21/11/2020

Trình Dược Viên - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Khánh Hòa

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
21/11/2020

Trình Dược Viên - Ninh Thuận

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Ninh Thuận

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
21/11/2020

Trình Dược Viên - Bình Thuận

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Bình Thuận

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
21/11/2020

Nhân Viên Trade Marketing - Nam

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
21/11/2020

Trình Dược Viên Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Quảng Ngãi

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
30/10/2020

Trình Dược Viên - Bình Định

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Bình Định

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
29/10/2020

Trình Dược Viên - Gia Lai

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Gia Lai

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
29/10/2020

Trình Dược Viên - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
29/10/2020

Quản Lý Vùng Miền Tây Và Miền Đông

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
20/10/2020

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
16/10/2020

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, chất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, bánh, mứt, kẹo, sô cô la, sữa tươi, sữa cô đặc, bơ, pho mát (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn thực phẩm chức năng
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tinh dầu, dầu thơm và hương liệu, dụng cụ y tế, máy móc - thiết bị y tế sử dụng trong gia đình. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io