Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công ty TNHH Thái Việt Agri Group

Công ty TNHH Thái Việt Agri Group

Là Công ty 100% vốn nước ngoài. Là Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Môi trường năng động, được làm việc với đội ngũ người Thái Lan

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-