Tìm thấy 9 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM

CÔNG TY TNHH TEXON VIETNAM

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

Công ty TNHH Texon Vietnam là một trong 5 công ty thuộc tập đoàn Seojin.

Là Công ty có vốn sở hữu 100% đến từ Hàn Quốc, vendor của Samsung 

Sản xuất các thiết bị thu phát sóng viễn thông, gia công dây cáp điện.

Quy mô: 1000 - 5000 người

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io