Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty TNHH Taejin Việt Nam - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

12/06/2019

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH Taejin Việt Nam - Bình Dương

16,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/06/2019

Thông tin công ty

Công ty TNHH Taejin Việt Nam

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty TNHH Taejin Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-