Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Sunjin Vina

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty TNHH Sunjin Vina là một trong ba nhà máy sản xuất, cung cấp CHỈ SỢI (nylon) lớn nhất Việt Nam cho ngành giầy. Khách hàng của chúng tôi là các công ty gia công giày cho thương hiệu NIKE, ADIDAS, REEBOOK, NEW BALANCE, LECAF, K SWISS, NEWTON. Hãy gia nhập với công ty Sunjin Vina để chúng ta cùng phát triển!

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-