Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Square Roots

Công Ty TNHH Square Roots

Square Roots is a designer and manufacturer of high quality indoor furniture which it sells all over the world. The company currently employs three hundreds people and has achieved sales growth over 30% every year for the past ten years. The company is foreign (English) owned and managed.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io