Tìm thấy 2 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Electronics Engineer

Công Ty TNHH Sonion Việt Nam - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

22/02/2017

Prototype Equipment Design Engineer

Công Ty TNHH Sonion Việt Nam - Hồ Chí Minh

500USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/02/2017

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Sonion Việt Nam

Công Ty TNHH Sonion Việt Nam

Sonion is a global leader in design of advanced miniature components and solutions for hearing instruments and advanced acoustics with 100% Danish capital-based.
With over 3,300 employees in Vietnam, Sonion Vietnam is developing its manufacturing site in Saigon Hi-Tech Park, Dist. 9, Ho Chi Minh City.
Please visit us at www.sonion.com

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-