Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Tiền Lương

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

19/02/2019

Nhân Viên Đào Tạo

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

19/02/2019

Kế Toán Thanh Toán

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

19/02/2019

Nhân Viên Phụ Trách BHXH

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

19/02/2019

Trưởng Phòng Kho (WH Manager)

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/02/2019

Thư Ký - Trợ Lý Nhân Sự

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

14/02/2019

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

14/02/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

14/02/2019

Trưởng Nhóm IT

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

12/02/2019

Nhân Viên Lập Trình - Phần Mềm

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

12/02/2019

Kỹ Sư Điện (Electrical Control Engineer)

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12/02/2019

Kỹ Sư Chế Tạo (Mechanical Design Engineer)

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12/02/2019

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

12/02/2019

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

11/02/2019

Quản Đốc Xưởng May

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

11/02/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

11/02/2019

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH SNP

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

Công ty may mặc SNP (100% vốn nước ngoài), chuyên sản xuất các loại trang phục xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada, Châu âu. Công ty mới đi vào hoạt động trong năm 2018, Quy mô 4.000 CB-CNV

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-