Tìm thấy 18 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

13/12/2018

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí (Hàn)

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

13/12/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Rập (Ngành May)

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

13/12/2018

Nhận sinh viên thực tập (mãng nhân sự)

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

12/12/2018

Nhân Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

12/12/2018

Nhân Viên IE (Ngành May Mặc)

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

11/12/2018

Nhân Viên Đào Tạo

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

11/12/2018

Quản Đốc Xưởng May

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

11/12/2018

Nhân Viên May Mẫu

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

11/12/2018

Nhân Viên Lập Trình - Phần Mềm

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

10/12/2018

Nhân Viên IT

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

10/12/2018

Nhân Viên Kế Toán Tiền Lương

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

10/12/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công Ty TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

03/12/2018

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH SNP

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

Công ty may mặc SNP (100% vốn nước ngoài), chuyên sản xuất các loại trang phục xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada, Châu âu. Công ty mới đi vào hoạt động trong năm 2018, Quy mô 4.000 CB-CNV

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-