Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Sinh Nam Metal ( Việt Nam )

  • Số nhân viên:
Công ty 100% vốn nước ngoài ( Singapore ) chuyên sản xuất, xây dựng, lắp ráp nhôm kính.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-