Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Siamp

Siamp L'td is a specialized company in the manufacturing and distribution of all toilet equipment except ceramic. Siamp Ltd is foreigner capital, we are working with the international most demanding customers. For the further expansion of our business in Vietnam. We are seeking high qualified candidate for Mold Maintenance Manager Position, the following position in our organisation has become available.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-