Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Shinkwang Việt Nam

  • Số nhân viên: 100-499

Công Ty TNHH Shinkwang Việt Nam

Sản xuất các loại da phủ màng P.U để sản xuất giày với quy mô 54.000.000/ năm

 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-