Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Seojin System Vina

Công Ty TNHH Seojin System Vina

  • Số nhân viên: 500-999

Công ty TNHH Seojin System Vina có vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc chuyên sản xuất về thiết bị thu phát sóng trong, ngoài nước và vỏ điện thoại cho tập đoàn Samsung ở Việt Nam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io