Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công ty TNHH Sejin Optical

Công ty TNHH Sejin Optical

Công ty TNHH Sejin Optical 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho Sam Sung.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io