Tìm thấy 26 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Tổ Trưởng Sinh Quản

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
16/06/2020

TỔ TRƯỞNG BỘ PHẬN BỊ LIỆU

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
16/06/2020

Tổ Trưởng Bộ Phận Phun Sơn

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
16/06/2020

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
16/06/2020

NHÂN VIÊN THU MUA

Công ty TNHH SecurenMan Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
16/06/2020

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NỘI THẤT

Công ty TNHH SecurenMan Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
16/06/2020

Tổ Trưởng Bộ Phận Ván Lạng

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
15/06/2020

Giám Đốc Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

25,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Giám đốc
15/06/2020

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Công ty TNHH SecurenMan Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
15/06/2020

QUẢN LÝ XƯỞNG KIM LOẠI

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
15/06/2020

QUẢN LÝ XƯỞNG GỖ

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
15/06/2020

Thủ Kho

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Cạnh tranh | Nhân viên
15/06/2020

Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
15/06/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công ty TNHH SecurenMan Việt Nam - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
15/06/2020

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

Công ty TNHH SecurenMan Việt Nam - Bình Dương

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
15/06/2020

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM

- Sản xuất, gia công các loại cửa Gỗ, cửa Kim Loại, Cửa Nhôm Đúc. Sản phẩm ngũ kim các loại

- Được thành lập vào năm 2005

- Địa chỉ: Đường NA3, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 2, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương , Việt Nam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io