Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty TNHH Sản Xuất Điện Tử PCB Cát Tường - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

06/11/2018

Thông tin công ty

Công ty TNHH Sản Xuất Điện Tử PCB Cát Tường

Công ty TNHH Sản Xuất Điện Tử PCB Cát Tường

Tất cả cán bộ công nhân viên của chúng tôi luôn chủ động trong công việc, phấn đấu hết mình vì mục tiêu chung của Công ty. Tất cả được sống trong một môi trường thân ái đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau phát triển. Chúng tôi tự hào là một đại gia đình lớn, mỗi thành viên trong gia đình đều tự hào và gắn bó với gia đình của mình.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-