Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

KẾ TOÁN TRƯỞNG (BIẾT TIẾNG HOA)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/07/2018

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ngành nghề hoạt động: sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-