Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ngành nghề hoạt động: sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-