Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

* Phụ trách các công việc Hành chính nhân sự :
- Chấm công, tính lương cho toàn bộ CBCNV trong công ty;
- Phụ trách các công việc BHXH: tăng giảm hang tháng, các chế độ ốm đau thai sản,...
- Phụ trách công tác tuyển dụng: đăng tuyển, phỏng vấn, nhận người mới,...
- Lưu giữ hồ sơ, tài liệu hành chính nhân sự ;
- Xây dựn...

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Quận 7 Trưởng phòng hành chính nhân sự

18/10/2017

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Tập hợp chi phí sản xuất,xác định giá trị sản phẩm dở dang.
- Tính giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành.
- Tham gia vào việc xây dựng chỉ tiêu hạch toán nội bộ.
- Lập báo cáo về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI
- Làm việc trong môi trường thân...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Kế Toán Sản Xuất Quận 7 Kế toán giá thành

12/10/2017

CHỦ QUẢN SẢN XUẤT (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Kiểm soát vận hành máy, dây chuyền sản xuất
- Kiểm soát tiến độ sản xuất, điều phối nhân viên
- Kiểm soát chất lượng, sự cố trên công đoạn
- Lập báo cáo công việc liên quan, dữ liệu sản xuất cho Trưởng phòng
- Hoàn thành công việc nhiệm vụ sản xuất mà trưởng xưởng giao phó, đồng thời đảm bảo hoàn thành chất lượng và ...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Quận 7 Quản lý sản xuất

27/09/2017

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Phụ trách xuất nhập khẩu
- Thực hiện các hoạt động, thủ tục xuất nhập khẩu, thông quan, chuẩn bị tờ khai hải quan ...
- Chuẩn bị báo cáo hàng tháng về giao nhận, bảo hiểm hàng hóa...
- Thực hiện công việc thanh lý, tiêu hao
- Sắp xếp hồ sơ
- Chuẩn bị Bộ Chứng Từ (BCT) bao gồm Invoice, Packing List, C/O... và theo dõi...

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Quận 7 Xuất khẩu Xuất nhập khẩu

27/09/2017

NHÂN VIÊN QC (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.
- Giám sát, kiểm tra chất lượng thành phẩm.
- Nắm rõ các yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm, tính năng sản phẩm.
- Phân tích và triển khai các yêu cầu của khách hàng đến các bộ phận liên quan để thực hiện.
- Kiểm tra đánh giá và theo dõi việc th...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất QC Quận 7

27/09/2017

NHÂN VIÊN THU MUA (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Lập kế hoạch đặt hàng.
- Thương lượng giá và mua hàng.
- Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, lên kế hoạch dự phòng tồn kho để đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định, chất lượng đồng nhất, giá mua cạnh tranh
- Soạn thảo hợp đồng kinh tế.
- Lập tờ khai hải quan nhập khẩu vào khu chế xuất.
- Lập định mức và làm ...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Quận 7 Mua hàng Vật tư

27/09/2017

THỦ KHO (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra hàng nhập: Số lượng và chất lượng hàng.
- Xuất hàng: theo đơn hàng do bộ phận sản xuất cung cấp
- Kiểm kê hàng hóa, lập báo cáo và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về việc xuất nhập tồn định kỳ cuối tháng.
- Lên danh sách hàng tồn kho định mức để kịp thời làm đơn mua hàng phục vụ sản xuất
- Các công việc ...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Quận 7 Kho bãi Thủ Kho

27/09/2017

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng, lập kế hoạch sản xuất
- Theo dõi kế hoạch thu mua nguyên vật liệu, đảm bảo nguồn hàng sản xuất
- Kiểm soát sản phẩm và thành phẩm tồn kho, giảm thiểu tối đa hàng tồn
kho
- Định kỳ làm báo cáo và bảng phân tích kế hoạch sản xuất
- Định kỳ tổ chức cuộc họp kế hoạch sản xuất, thúc đ...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Quận 7 Mua hàng Vật tư

27/09/2017

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ngành nghề hoạt động: sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-