Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ngành nghề hoạt động: sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-