Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

CHỦ QUẢN SẢN XUẤT (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Kiểm soát vận hành máy, dây chuyền sản xuất
- Kiểm soát tiến độ sản xuất, điều phối nhân viên
- Kiểm soát chất lượng, sự cố trên công đoạn
- Lập báo cáo công việc liên quan, dữ liệu sản xuất cho Trưởng phòng
- Hoàn thành công việc nhiệm vụ sản xuất mà trưởng xưởng giao phó, đồng thời đảm bảo hoàn thành chất lượng và ...

Biên phiên dịch / Thông dịch viên, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Quận 7 Quản lý sản xuất

13/12/2017

THỦ KHO (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra hàng nhập: Số lượng và chất lượng hàng.
- Xuất hàng: theo đơn hàng do bộ phận sản xuất cung cấp
- Kiểm kê hàng hóa, lập báo cáo và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về việc xuất nhập tồn định kỳ cuối tháng.
- Lên danh sách hàng tồn kho định mức để kịp thời làm đơn mua hàng phục vụ sản xuất
- Các công việc ...

Biên phiên dịch / Thông dịch viên, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Quận 7 Kho bãi Thủ Kho

13/12/2017

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Tập hợp chi phí sản xuất,xác định giá trị sản phẩm dở dang.
- Tính giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành.
- Tham gia vào việc xây dựng chỉ tiêu hạch toán nội bộ.
- Lập báo cáo về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI:
- Làm việc trong môi trường thâ...

Kế toán / Kiểm toán, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Kế Toán Quận 7

13/12/2017

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek

  • Số nhân viên: 25-99

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Ngành nghề hoạt động: sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-