Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Maintenance Staff (Bảo Trì Máy)

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
09/11/2019

QA Staff (Outside)

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
07/11/2019

Printing Technical

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

700USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
07/11/2019

QC Supervisor

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
07/11/2019

QC Staff

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
07/11/2019

IE Incharge

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
07/11/2019

Thông tin công ty

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL

Giới thiệu về công ty:
CÔNG TY TNHH SAITEX INTERNATIONAL Đồng Nai (Việt Nam)
Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất quần áo Jean cao cấp xuất khẩu vào thị trường Mỹ & Châu Âu.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-