Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

WH Supervisor

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/02/2020

Packing Team Leader

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
14/02/2020

Planning Staff

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
14/02/2020

Supervisor Embroidery

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
13/02/2020

C&B Staff

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
12/02/2020

HSE Staff

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
11/02/2020

Nhân Viên Y Tá

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
10/02/2020

Cash Accountant

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
07/02/2020

Printing Supervisor

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/02/2020

Nhân Viên Lean

Công Ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Cạnh tranh | Nhân viên
06/02/2020

QA Buyer

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
04/02/2020

QC Staff

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
04/02/2020

Thông tin công ty

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL

Công ty TNHH SAITEX INTERNATIONAL

Giới thiệu về công ty:
CÔNG TY TNHH SAITEX INTERNATIONAL Đồng Nai (Việt Nam)
Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất quần áo Jean cao cấp xuất khẩu vào thị trường Mỹ & Châu Âu.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-