Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH RICH DEMANDER (VN)

CÔNG TY TNHH RICH DEMANDER (VN)

Rich Demander (VN) Co., Ltd is a subsidiary of Chimei Trading Company that has been established for over 40 years in Taiwan. We are specialized in supplying solvent, monomer, general plastic, engineering plastic & plastic additive. Many branches of our company were set up in Taichung, Kaohsiung, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Tokyo… etc.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io