Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Trí Việt (Thành Viên V-Smart Group)

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Trí Việt (Thành Viên V-Smart Group)

  • Số nhân viên: 25-99

V-Smart Group được thành lập từ tháng 3 năm 2004 hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông, định hướng đa dạng hóa dịch vụ.


Chúng tôi đang dịch vụ cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp như:
- OOH: Billboard, Pano, Building Banner, Bus Advertising…
- DÉCOR: Exhibition, Showroom, Display, Retail Interiors, Office Interiors…
- BTL: Events, Public Relations, Brand Activation…
- DESIGN & POSM

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io