Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Phát Triển TM Việt Nam

Là công ty TNHH 100% vốn Nhật Bản được thành lập tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2011. Công ty đầu tư, xây dựng và quản lý tòa nhà dịch vụ giành cho các chuyên gia cấp cao Nhật Bản đang sinh sống và làm việc tỉnh Hải Dương cũng như các tỉnh lân cận.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-