Tìm thấy 20 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Logistic Sub - Leader

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/11/2019

HR Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
08/11/2019

Logistic Staff (Warehouse)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
08/11/2019

Mold Repair Sub - Leader

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/11/2019

Logistic Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
08/11/2019

Trưởng Phòng QC (Tiếng Anh Giao Tiếp Thành Thạo)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
08/11/2019

Logistic / Material Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
08/11/2019

Production Management (SL: 03)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/11/2019

Logistic Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
05/11/2019

GA Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
05/11/2019

Production Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
05/11/2019

QC Staff (3D Measuring)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
31/10/2019

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
31/10/2019

Development Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
31/10/2019

Nhân Viên Sửa Chữa Khuôn

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
31/10/2019

Nhân Viên Kĩ Thuật Khuôn

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
31/10/2019

Công Nhân Sản Xuất

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
31/10/2019

Thông tin công ty

Công Ty TNHH PHA Việt Nam

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

PHA Vietnam Co., Ltd. is a 100% Korean-invested company invested by Pyeong Hwa Group. The company specializes in manufacturing auto parts: manufacturing door latches, door latches, hinge hoods, fuel fasteners of cars.
The company is built on land with Lot No. CNA, Deep CA2 belongs to Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Hai An District, Hai Phong City.
Company size: 1000 employees

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-