Tìm thấy 24 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Công Nhân Kho

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2019

Công Nhân Kiểm Hàng

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2019

Công Nhân Giao Hàng

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2019

Logistics/Material Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2019

Purchasing Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2019

Nhân Viên Kĩ Thuật Khuôn

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2019

Công Nhân Sản Xuất

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2019

Development Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/06/2019

Development Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2019

Tổ Phó Sản Xuất

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/06/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/06/2019

Logistics Supervisor

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

17/06/2019

Nhân Viên Sửa Chữa Khuôn

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

17/06/2019

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

17/06/2019

Production Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/06/2019

Logistic / Material Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/06/2019

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

11/06/2019

IT Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

05/06/2019

THỦ KHO

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/05/2019

LÁI XE NÂNG

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

20/05/2019

Thông tin công ty

Công Ty TNHH PHA Việt Nam

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

PHA Vietnam Co., Ltd. is a 100% Korean-invested company invested by Pyeong Hwa Group. The company specializes in manufacturing auto parts: manufacturing door latches, door latches, hinge hoods, fuel fasteners of cars.
The company is built on land with Lot No. CNA, Deep CA2 belongs to Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Hai An District, Hai Phong City.
Company size: 1000 employees

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-