Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

QC Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
25/05/2020

Logistic Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
25/05/2020

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
25/05/2020

GA Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
25/05/2020

Mold Repair Sub - Leader

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
25/05/2020

Development Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
25/05/2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Biết Tiếng Anh)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
25/05/2020

Production Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
25/05/2020

HR Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
25/05/2020

Thông tin công ty

Công Ty TNHH PHA Việt Nam

Công Ty TNHH PHA Việt Nam

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

PHA Vietnam Co., Ltd. is a 100% Korean-invested company invested by Pyeong Hwa Group. The company specializes in manufacturing auto parts: manufacturing door latches, door latches, hinge hoods, fuel fasteners of cars.
The company is built on land with Lot No. CNA, Deep CA2 belongs to Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Hai An District, Hai Phong City.
Company size: 1000 employees

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io