Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Quản Lý Sản Xuất Ngành Gỗ

Công Ty TNHH OdiSri Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
21/12/2020

Nhân Viên QC (Ngành Gỗ)

Công Ty TNHH OdiSri Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
21/12/2020

Nhân Viên Mua Hàng Nội Thất

Công Ty TNHH OdiSri Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
21/12/2020

Thông tin công ty

Công Ty TNHH OdiSri Việt Nam

Công Ty TNHH OdiSri Việt Nam

Công ty TNHH Odisri Việt Nam là một doanh nghiệp chế xuất, là công ty con 100% vốn chủ sở hữu của ODIXIA, Inc (USA), chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io