Tìm thấy 59 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - ĐIỆN BIÊN

Công Ty TNHH Novopharm - Điện Biên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - HƯNG YÊN

Công Ty TNHH Novopharm - Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - THÁI NGUYÊN

Công Ty TNHH Novopharm - Thái Nguyên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - KON TUM

Công Ty TNHH Novopharm - Kon Tum

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - ĐĂK LĂK

Công Ty TNHH Novopharm - Đắk Lắk

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - SƠN LA

Công Ty TNHH Novopharm - Sơn La

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - HÀ TĨNH

Công Ty TNHH Novopharm - Hà Tĩnh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - QUẢNG NAM

Công Ty TNHH Novopharm - Quảng Nam

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - PHÚ YÊN

Công Ty TNHH Novopharm - Phú Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - BÌNH PHƯỚC

Công Ty TNHH Novopharm - Bình Phước

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - TIỀN GIANG

Công Ty TNHH Novopharm - Tiền Giang

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - KIÊN GIANG

Công Ty TNHH Novopharm - Kiên Giang

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - SÓC TRĂNG

Công Ty TNHH Novopharm - Sóc Trăng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/01/2021

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH Novopharm - Bà Rịa - Vũng Tàu

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
23/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Bình Phước

Công Ty TNHH Novopharm - Bình Phước

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Đồng Nai

Công Ty TNHH Novopharm - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Tây Ninh

Công Ty TNHH Novopharm - Tây Ninh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Cà Mau

Công Ty TNHH Novopharm - Cà Mau

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Bình Dương

Công Ty TNHH Novopharm - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - HCM

Công Ty TNHH Novopharm - Hồ Chí Minh

7,300,000VNĐ - 10,300,000VNĐ | Nhân viên
18/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - CÀ MAU

Công Ty TNHH Novopharm - Cà Mau

7,300,000VNĐ - 10,300,000VNĐ | Nhân viên
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Long An

Công Ty TNHH Novopharm - Long An

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Tiền Giang

Công Ty TNHH Novopharm - Tiền Giang

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Bến Tre

Công Ty TNHH Novopharm - Bến Tre

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Đồng Tháp

Công Ty TNHH Novopharm - Đồng Tháp

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Vĩnh Long

Công Ty TNHH Novopharm - Vĩnh Long

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Trà Vinh

Công Ty TNHH Novopharm - Trà Vinh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Cần Thơ

Công Ty TNHH Novopharm - Cần Thơ

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Hậu Giang

Công Ty TNHH Novopharm - Hậu Giang

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Sóc Trăng

Công Ty TNHH Novopharm - Sóc Trăng

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Kiên Giang

Công Ty TNHH Novopharm - Kiên Giang

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - Bạc Liêu

Công Ty TNHH Novopharm - Bạc Liêu

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Tây Ninh

Công Ty TNHH Novopharm - Tây Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Bến Tre

Công Ty TNHH Novopharm - Bến Tre

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Vĩnh Long

Công Ty TNHH Novopharm - Vĩnh Long

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Đồng Tháp

Công Ty TNHH Novopharm - Đồng Tháp

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Cần Thơ

Công Ty TNHH Novopharm - Cần Thơ

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/12/2020

Quản Lý Bán Hàng Kênh OTC - HCM

Công Ty TNHH Novopharm - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - BẮC GIANG

Công Ty TNHH Novopharm - Bắc Giang

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - THANH HÓA

Công Ty TNHH Novopharm - Thanh Hóa

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - HẢI PHÒNG

Công Ty TNHH Novopharm - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - QUẢNG BÌNH

Công Ty TNHH Novopharm - Quảng Bình

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - HÀ NỘI

Công Ty TNHH Novopharm - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - GIA LAI

Công Ty TNHH Novopharm - Gia Lai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - VĨNH PHÚC

Công Ty TNHH Novopharm - Vĩnh Phúc

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - QUẢNG NINH

Công Ty TNHH Novopharm - Quảng Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - LẠNG SƠN

Công Ty TNHH Novopharm - Lạng Sơn

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - HẢI DƯƠNG

Công Ty TNHH Novopharm - Hải Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - HÀ NAM

Công Ty TNHH Novopharm - Hà Nam

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - BẮC NINH

Công Ty TNHH Novopharm - Bắc Ninh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2020

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Novopharm

Công Ty TNHH Novopharm

Kinh doanh Dược, mỹ, thực phẩm - thiết bị y tế

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io