Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên CS

Công Ty TNHH Novatech Vina - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Nhân viên
06/08/2019

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự/Tổng Vụ

Công Ty TNHH Novatech Vina - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
26/07/2019

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Novatech Vina - Bắc Ninh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
26/07/2019

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Novatech Vina

Công Ty TNHH Novatech Vina

  • Số nhân viên: 100-499

Sản xuất linh kiện điện tử

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-