Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Namix

NAMIX High-Tech Agriculture là tên Viết tắt của Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Namix.
Chúng tôi tạo ra sự khác biệt bằng việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm và giải pháp ứng dụng Công nghệ cao. Trong việc Trồng HOA & RAU, như Đá khoáng Perlite, Đá Vermiculite, Đất trồng làm vườn…

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-