Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH NIPPON KONPO HỒ CHÍ MINH

  • Số nhân viên: 100-499

Along with Indonesia, China, U.S., Thailand and India...Nippon konpo VietNam is an global network of Nippon Konpo Unyu Soko Co., Ltd. December, 2011 Nippon Konpo HoChiMinh INC was established from Nippon Konpo Vietnam activities in field of providing professional logistics services include warehousing, customs procedures, import / export, packing, shipping goods by sea, air, road and assembly... With warehouse system and major shipping, the company has been active strongly in field of multi-functional warehouse, international freight forwarding. Nippon Konpo HoChiMinh INC is currently one of the leading companies in international freight forwarding, import/export, multi-functional warehouse services at Vietnam. Due to the business needs of the Company, the Company needs to recruit a number of key positions as follows:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io