Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH NIKKEI PANEL SYSTEM VIỆT NAM

- Là công ty 100% vốn Nhật Bản, có trụ sở chính tại Nhật Bản và nhiều chi nhánh trên toàn khu vực Châu Á.

- Là doanh nghiệp sản xuất và cung cấp kho lạnh, kho cấp đông, phòng lạnh và phòng sạch.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-