Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Nhựa Hân Mỹ

Công Ty TNHH Nhựa Hân Mỹ

Nhựa Hân Mỹ Chuyên sản xuất màng chít PE quấn Pallet. Đang là NCC cho các công ty điện tử lớn như Canon, Sam Sung....
Chuyên các loại màng Quấn Máy, Quấn Tay. Đầy đủ kích thước từ 5cm - 10cm - 25cm -50cm -1m. Màu sắc đầy đủ trắng, xanh ,đen.
• Cuộn quấn Tay:
- Độ kéo giãn từ: 100% ~ 150%.
- Độ dầy màng từ: 10 – 30 Mic.
- Khổ rộng: 5cm -10 cm - 25 cm – 30 cm – 50 cm – 1m
- Trọng lượng: từ 1kg – 5kg.
• Cuộn quấn Máy:
- Độ kéo giãn từ : 250% - 400%.
- Độ dầy màng từ : 17 – 25 Mic.
- Khổ rộng: 50 cm.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-