Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Nhãn Mác SMT (VN) - SMT (VN) Label Co., Ltd

  • Số nhân viên: 25-99

Weaving and Consumption of various types of labels in Garment, footwear, bags, headwear, belts and decorative items. 100% Thailand Investment Head office: Lot B2-7, North West Cu Chi Industrial Park, Cu Chi District, Ho Chi Minh City. Rep. Ofice: 2A, Cu xa Ba Diem, Hocmon, HCM

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-