Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG EMBASSY LOUNGE SAIGON

  • Số nhân viên: 10-24

Công Ty TNHH Nhà hàng Embassy Lounge Saigon chuyên về Bar Lounge

Địa chỉ tại: 21 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io