Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công ty TNHH Ngân Giang Thiết Bị Điện G7

  • Số nhân viên:

a)          Sản xuất:

-         Các sản phẩm trong cơ khí (cốt pha, dầm kích, dầm cầu. . .).

-         Phụ kiện đường dây đến 35kV từ năm : 2005 đến nay.

-         Phụ kiện đường dây 110kV từ năm: 2007 đến nay.

      -    Công ty chúng tôi sản xuất các phụ kiện phụ vụ xây dựng các đường dây tải điện đến 500kV, sản xuất các thiết bị cơ khí phục vụ cho xây dưng, cầu đường và phụ tùng ôtô.

b)     Kinh doanh

     - Vật tư thiết bị đường dây và trạm đến 500kV từ năm: 1996 đến nay.

     -  Vật tư thiết bị cơ khí khác từ năm: 2004 đến nay.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-