Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

[Hà Nội] Chuyên Viên Mua Hàng (SCM)

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Hà Nội

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Kiểm tra đơn hàng, đặt và mua hàng với các nhà cung cấp theo đúng quy trình và thủ tục
- Theo dõi và kiểm soát quá trình vận chuyển đúng tiến độ
- Tìm kiếm và đàm phán các nguồn cung cấp
- Kiểm soát hàng hóa trong kho
- Phối hợp chặt chẽ với các đối tác cung cấp, đảm bảo chất lượng dịch vụ như yêu cầu.
- Phối hợp với...

Vật tư / Mua hàng, Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Quận Cầu Giấy Mua hàng Vật tư

09/02/2018

[Aka House Thanh Hóa] Giám Sát Bếp

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Thanh Hóa

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Phụ trách chế biến các món ăn theo yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm sắp xếp các công việc, sản phẩm, hàng hóa trong bếp
- Góp ý lên thực đơn và cải tiến quy trình
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
* Văn phòng tại Thanh Hóa đang set up, sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng Giam Sát Thanh Hóa; Thành Phố Thanh Hóa

02/02/2018

[Aka House Hà Nội] Giám Sát Bếp

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Hà Nội

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Phụ trách chế biến các món ăn theo yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm sắp xếp các công việc, sản phẩm, hàng hóa trong bếp
- Góp ý lên thực đơn và cải tiến quy trình
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng Giam Sát Bếp

02/02/2018

[Hà Nội] Trợ lý Quản Lý Nhà hàng The Pizza Company

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Hà Nội

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Điều phối toàn bộ hoạt động của nhà hàng làm việc theo lịch trình.
- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự.
- Đảm bảo hiệu quả làm việc của nhân viên, và các quy chuẩn được tuân thủ.
- Giải quyết tình huống và phản hồi khiếu nại của khách hàng.
- Duy trì sự kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng cao về vệ sinh an to...

Thư ký / Hành chánh, Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng Quận Cầu Giấy Trợ lý

02/02/2018

[Hà Nội] Quản Lý Nhà hàng The Pizza Company

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Hà Nội

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
- Phân tích và lập kế hoạch bán hàng và thu lợi nhuận.
- Điều phối toàn bộ hoạt động của nhà hàng làm việc theo lịch trình.
- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự.
- Đảm bảo hiệu quả làm việc của nhân viên, và các quy chuẩn được tuân thủ.
- Giải quyết tình ...

Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Tiếng Anh Nhà hàng Quận Cầu Giấy Quản lý Quản lý cửa hàng Hà Nội

02/02/2018

[Aka House Thanh Hóa] Quản Lý Nhà Hàng

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Thanh Hóa

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
- Phân tích và lập kế hoạch bán hàng và thu lợi nhuận.
- Điều phối toàn bộ hoạt động của nhà hàng làm việc theo lịch trình.
- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự.
- Đảm bảo hiệu quả làm việc của nhân viên, và các quy chuẩn được tuân thủ.
- Giải quyết tình ...

Dịch vụ khách hàng, Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Quản lý nhà hàng Thanh Hóa;

02/02/2018

[Aka House Hà Nội] Quản Lý Nhà Hàng

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Hà Nội

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
- Phân tích và lập kế hoạch bán hàng và thu lợi nhuận.
- Điều phối toàn bộ hoạt động của nhà hàng làm việc theo lịch trình.
- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự.
- Đảm bảo hiệu quả làm việc của nhân viên, và các quy chuẩn được tuân thủ.
- Giải quyết tình ...

Dịch vụ khách hàng, Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Quận Cầu Giấy Quản lý nhà hàng Hà Nội

02/02/2018

[Aka House Thanh Hóa] Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Thanh Hóa

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động cửa hàng trong ca làm việc
- Thông suốt mọi qui trình vận hành cửa hàng và kiểm soát, đảm bảo các nhân viên luôn tuân thủ các qui định này
- Kiểm soát chi phí: lương, thất thoát, hủy hàng, các chi phí trong cửa hàng
- Kiểm soát tiền mặt trong cửa hàng
- Kiểm sóat hàng tồn kh...

Thư ký / Hành chánh, Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng Trợ lý thanh hóa

02/02/2018

[Aka House Hà Nội] Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Hà Nội

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động cửa hàng trong ca làm việc
- Thông suốt mọi qui trình vận hành cửa hàng và kiểm soát, đảm bảo các nhân viên luôn tuân thủ các qui định này
- Kiểm soát chi phí: lương, thất thoát, hủy hàng, các chi phí trong cửa hàng
- Kiểm soát tiền mặt trong cửa hàng
- Kiểm sóat hàng tồn kh...

Thư ký / Hành chánh, Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Trợ lý

02/02/2018

[Thừa Thiên - Huế] Quản Lý Nhà Hàng The Pizza Company

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Thừa Thiên - Huế

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
- Phân tích và lập kế hoạch bán hàng và thu lợi nhuận.
- Điều phối toàn bộ hoạt động của nhà hàng làm việc theo lịch trình.
- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự.
- Đảm bảo hiệu quả làm việc của nhân viên, và các quy chuẩn được tuân thủ.
- Giải quyết tình ...

Dịch vụ khách hàng, Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Quản lý nhà hàng

26/01/2018

[Thừa Thiên - Huế] Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng The Pizza Company

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Thừa Thiên - Huế

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động cửa hàng trong ca làm việc
- Thông suốt mọi qui trình vận hành cửa hàng và kiểm soát, đảm bảo các nhân viên luôn tuân thủ các qui định này
- Kiểm soát chi phí: lương, thất thoát, hủy hàng, các chi phí trong cửa hàng
- Kiểm soát tiền mặt trong cửa hàng
- Kiểm sóat hàng tồn kh...

Thư ký / Hành chánh, Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Trợ lý

26/01/2018

[Dairy Queen Hà Nội] Nhân Viên Phục Vụ Full Time

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Hà Nội

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Nắm rõ và luôn tuân thủ các qui định làm việc của công ty.
- Nắm vững và thực hiện đúng về hướng dẫn vận hành các thiết bị trong cửa hàng
- Thực hiện tốt các công việc được phân công hướng dẫn từ Cửa hàng Trưởng.
- Ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm và bảo quản các trang thiết bị tại cửa hàng. Sắp xếp th...

Lao động phổ thông, Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Quận Cầu Giấy Phục vụ

26/01/2018

Thông tin công ty

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

  • Số nhân viên: 1,000-4,999

QSR VIET NAM is operating well-known, international fast-food brands from USA, and will invest into other major fast-food franchises over the next few years. QSR-VN will grow the number of stores in both Hanoi and HCMC as well as expand into other major urban centers in Vietnam (including Can Tho, Da Nang, Hai Phong, Vung Tau, Nha Trang, etc.). At present, QSR Vietnam is investing and operating 4 brands – Dairy Queen, The Pizza Company, Swensen’s and B-dubs

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-