Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công Ty TNHH MTV SMC Hà Nội

Công Ty TNHH MTV SMC Hà Nội

Công ty TNHH MTV SMC Hà Nội

Địa chỉ: Lô số 47, Khu Công nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.
Ngày thành lập: 28/2/2008 (Công ty CP Hải Việt) ngày 12/08/2011 chuyển đổi thành Công ty CP SMC Hà Nội. ngày 29/11/2018 chuyển đỏi thành công ty TNHH MTv SMC Hà Nội
Công ty TNHH MTV SMC Hà Nội có chức năng chủ yếu là thực hiện việc phân phối thép cho thị trường khu vực miền Bắc. Trong năm 2012, SMC Hà Nội đã được đầu tư hệ thống Coil-center nhằm mở rộng thị phần gia công thép cuộn tại thị trường miền Bắc.

Tổng vốn đầu tư: 75 tỷ đồng

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-